หน้าแรก ติดต่อเรา
คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล Thai English
lumliang.go.th
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร

Line : อบต.ลำเลียง
 


 
นายสยาม จอมเทพมาลา
ปลัดองการบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลลำเลียง
ข่าวประชาสัมพันธ์    /องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู : 1)
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปี 2561 (แก้ไข) (ดู : 4)
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง (ดู : 8)
ดูทั้งหมด 
การจัดซื้อจัดจ้าง     /องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) (ดู : 0)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) (ดู : 0)
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) (ดู : 0)
ดูทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
แหล่งท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง  
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 19)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 35)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 92)
ดูทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม      อปท.จังหวัดระนอง
หนังสือสั่งการ  อปท.จังหวัดระนอง
e-GP ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                  อบต.ลำเลียง  
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะแสดงข้อมูลบนหน้าเวบไซต์
ในเวลา 17.30 น. ถึง เช้าวันถัดไป 8.29 น.
(และในเวลา 8.30 - 17.30 ระบบจะปิดระบบแสดงข้อมูล)
กระดานสนทนา  องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
เรื่อง โพสโดย วันที่
ตั้งกระทู้ใหม่ ดูทั้งหมด
 
 
     
     
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒,๐๗๗-๘๖๐๖๔๔ โทรสาร : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs