หน้าแรก ติดต่อเรา
คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล Thai English
lumliang.go.th
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร

Line : อบต.ลำเลียง
 


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๕ (ดู : 36) 19 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 37) 16 ต.ค. 2561
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 40) 12 ต.ค. 2561
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2562 (ดู : 34) 12 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล็ก ซอยห้วยหลุด ม.2 (ดู : 51) 10 พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน (ดู : 50) 23 เม.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล.ซอยบางพลูหนัง หมู่ที่ 6 (ดู : 51) 9 เม.ย. 2561
ประกาศยกเลิกโครงการสอบราคา จำนวน 7 โครงการ (ดู : 55) 2 เม.ย. 2561
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยสะท้อน ม.๔ (ดู : 59) 26 มี.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสำนักสงฆ์ ม.๗ (ดู : 51) 23 มี.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลูหนัง หมู่ท่ี ๖ (ดู : 52) 22 มี.ค. 2561
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.4 กับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสระเก็บน้ำ บ้านบางบอน ม.5 (ดู : 52) 21 มี.ค. 2561
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ ก่อสร้าง ถนน คสล. ม.6 (ดู : 53) 21 มี.ค. 2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยสะท้อน หมู่ท่ี ๔ (ดู : 53) 21 มี.ค. 2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนกยูง 1 หมู่ที่11 (ดู : 57) 19 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยสะท้อน หมู่ที่ 4 (ดู : 52) 14 มี.ค. 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจ้ดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนกยูง 1 หมู่ที่ 11 (ดู : 53) 14 มี.ค. 2561
ระกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ ๗ (ดู : 52) 13 มี.ค. 2561
ประกาศแผจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางพลูหนัง หมู่ท่ี ๖ (ดู : 51) 9 มี.ค. 2561
ประกาศแผจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์ หมู่ท่ี ๗ (ดู : 53) 7 มี.ค. 2561
ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำนักสงฆ์สองแพรก หมู่ที่ 7 (ดู : 53) 6 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตท่อจ่ายจ่ายประปาบ้านสองแพรก (ดู : 60) 9 ม.ค. 2561
ประกาศโครงการขายเขตท่อจ่าน้ำประปาบ้านสองแพรก ม.7 (ดู : 58) 26 ธ.ค. 2560
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2561 (ดู : 56) 21 ธ.ค. 2560
ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ ทะเบียน 80-4830 ระนอง (ดู : 58) 23 พ.ย. 2560
ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถ ทะเบียน กข 4689 ระนอง (ดู : 56) 20 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2560 ศพด.บ้านห้วยไทรงาม (ดู : 62) 6 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2560 ศพด.บ้านสองแพรกขวา (ดู : 63) 6 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2560 ศพด.บ้านสองแพรก (ดู : 58) 6 พ.ย. 2560
ประกาศโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2560 (ดู : 59) 31 ต.ค. 2560
ประกาศแผนจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ปิดเทอม (ดู : 62) 28 ก.ย. 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้อยสะท้อน หมู่ที่ 4 (ดู : 75) 14 ก.ค. 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรกขวา หมู่ที่ 9 (ดู : 70) 14 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยสะท้อน หมู่ที่ 4 (ดู : 71) 11 ก.ค. 2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแพรกขวา หมู่ที่ 9 (ดู : 66) 11 ก.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดู : 70) 15 มี.ค. 2560
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน (ดู : 83) ธ.ค. 12
ประกาศโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยห้วยหลุด ม.2 (ดู : 102) ธ.ค. 12
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหลุุง - วัดลำเลียง ม.1 (ดู : 94) ธ.ค. 12
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัทติกคอนกรีต (ดู : 104) ธ.ค. 11
ประกวดราคาจ้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านบางพรวด (ดู : 96) ธ.ค. 11
ทอสอบ (ดู : 86) ธ.ค. 11
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8 (ดู : 117) ก.พ. 11
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านห้วยไทรงาม (ดู : 100) ธ.ค. 10
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านสองแพรกขวา (ดู : 101) ธ.ค. 10
ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านลำเลียง (ดู : 73) ธ.ค. 10
สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านสองแพรกขวา ซอยวัดใหม่ หมู่ที่ 8 (ครั้งที่ 2) (ดู : 80) ธ.ค. 9
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาและพัฒนาเด็ก วัสดุหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ศพด.บ้านห้วยไทยงาม (ดู : 76) ธ.ค. 8
ประกาศสอบราคาซื้อ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศพด.บ้านลำเลียง (ดู : 77) ธ.ค. 8
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านลำเลียง หมู่ที่ 1 (ดู : 67) ธ.ค. 8
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ดู : 81) ก.ย. 8
สอบราคาซื้อหินคลุก (ดู : 93) ธ.ค. 6
ประกาศสอบราคาจ้าง (ดู : 95) ธ.ค. 5
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านห้วยไทรงาม ม.10 (ดู : 92) ธ.ค. 4
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านสองแพรกขวา ม.8 (ดู : 64) ธ.ค. 4
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านสองแพรก ม.7 (ดู : 72) ธ.ค. 4
สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านลำเลียง ม.6 (ดู : 77) ธ.ค. 4
สัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหลุง -วัดลำเลียง หมู่ที่ 1 (ดู : 50) ต.ค. 2
สัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยหลุด หมู่ที่ 2 (ดู : 72) ต.ค. 2
ประกาศโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 (ดู : 85) ธ.ค. 1
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒,๐๗๗-๘๖๐๖๔๔ โทรสาร : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs