หน้าแรก ติดต่อเรา
- Thai English
lumliang.go.th
Line : อบต.ลำเลียง
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ลำเลียง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ลำเลียง
แบบคำร้องขอรับบริการ
ออนไลน์
อบต.ลำเลียง
คำขอลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อบต.ลำเลียง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร  ประมวลภาพกิจกรรม
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 27 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายเธียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระนอง นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอกระบุรี นายบำรุง โกยทอง สาธารณสุขอำเภอกระบุรี และนายแพทย์ณภัทร อรรถจารุสิทธิ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลกระบุรี นำทีมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมด้วยอาสาสมัคร พอ.สว. และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (วันที่ 18 กรกฎาคม) โดยมีผู้มารับบริการกิจกรรมหลักรวม จำนวน 101 ราย ได้แก่
- ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 53 ราย
- บริการทันตกรรม จำนวน 3 ราย
- เยี่ยมบ้าน จำนวน 2 ราย
- ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม จำนวน 4 ราย
- แพทย์แผนไทย จำนวน 39 ราย
- ส่งผู้ป่วยรักษาต่อ จำนวน 4 ราย
กิจกรรมเสริม จำนวน 59 ราย ได้แก่
- เจาะเลือดหาเชื้อมาลาเรีย จำนวน 18 ราย
- แจกยาและสิ่งของ จำนวน 2 ราย
- ให้คำปรึกษา(พมจ.) จำนวน 1 ราย
- ให้ภูมิคุ้มกันโรค จำนวน 38 ราย
📍ณ บ้านสองแพรกขวา หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทรศัพท์ : 077-860644
E-mail Address : lumliang2559@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs