หน้าแรก ติดต่อเรา
- Thai English
lumliang.go.th
Line : อบต.ลำเลียง
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
อบต.ลำเลียง
แบบสำรวจความพึงพอใจ
อบต.ลำเลียง
แบบคำร้องขอรับบริการ
ออนไลน์
อบต.ลำเลียง
คำขอลงทะเบียนรับ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
อบต.ลำเลียง
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 53 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายนิภากร มีสถิตย์ กำนันตำบลลำเลียงนายเธียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง และประชาชนจิตอาสาตำบลลำเลียง ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง (โดยเริ่มตั้งแต่ปากซอยบ้านในช่องหมู่ที่ 6 ถึงปากซอยบ้านบางนาหมู่ที่ 9)

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทรศัพท์ : 077-860644
E-mail Address : lumliang2559@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs