หน้าแรก ติดต่อเรา
คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล Thai English
lumliang.go.th
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร

Line : อบต.ลำเลียง
 


  ประมวลภาพกิจกรรม
พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 67 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

พิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี  2561  ระหว่างวันที่ 9-11  กันยายน  2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

            นางการดา  ฟุ้งนภากาศ  ตำแหน่ง ครู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียง  สังกัด อบต.ลำเลียง เข้าร่วมการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ  การจัดงาน  Smart Learning  มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  ระดับประเทศ  ครั้งที่  10 ประจำปี  2561  และเข้ารับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น  ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครู  และสามารถนำประสบการณ์มาเพิ่มทักษะความรู้เพื่อนำมา  พัฒนาตน  พัฒนางาน  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การศึกษาปฐมวัยต่อไป

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒,๐๗๗-๘๖๐๖๔๔ โทรสาร : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs