หน้าแรก ติดต่อเรา
คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล Thai English
lumliang.go.th
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร

Line : อบต.ลำเลียง
 


  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการ ๑ อปท. ๑. ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 69 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 2 เมษายน 2562
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้ดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพิจารณาคัดเลือกถนนที่มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และประชาชนเดินทางสัญจรด้วยความปลอดภัย จำนวน ๑ สาย ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร กว้าง ๓ - ๖ เมตร โดยให้มีการปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทางให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์ของชุมชน ด้วยการรักษาความสะอาดบริเวณถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ สีชมพูเข้มหรือสีแดง เช่น บัวตอง เฟื่องฟ้า ชมพูพันธุ์ทิพย์ เป็นต้น และไม้ยืนต้นประจำท้องถิ่น/อำเภอ/จังหวัด เช่น ทองกวาว เสลา จามจุรี เป็นต้น ให้ร่มรื่นและสวยงามทั้งสองข้างทาง นั้น

                   ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้คัดเลือกถนนอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จำนวน ๑ สาย คือ ห้วยไทรเหนือ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร

 

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒,๐๗๗-๘๖๐๖๔๔ โทรสาร : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒
E-mail Address : lumliang2559@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs