หน้าแรก ติดต่อเรา
คุณภาพชีวิตก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวและประเพณีเป็นที่เลื่องลือ เน้นยึดถือหลักธรรมาภิบาล Thai English
lumliang.go.th
ทำเนียบบุคลากร  
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองการศึกษา
  ศพด.บ้านลำเลียง
  ศพด.บ้านสองแพรก
  ศพด.บ้านสองแพรกขวา
  ศพด.บ้านห้วยไทรงาม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
แบบสำรวจความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
พอใจมาก
พอใจ
ปานปลาง
ไม่พอใจ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร

Line : อบต.ลำเลียง
 


  ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 7 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 1 ธันวาคม 2563
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลำเลียงในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดในรถยนต์ โดยมีทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เป็นผู้ให้ความรู้ พร้อมแนะนำวิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดในรถยนต์

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง ๘๕๑๑๐
โทรศัพท์ : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒,๐๗๗-๘๖๐๖๔๔ โทรสาร : ๐๗๗-๘๖๐๖๔๒
E-mail Address : lumliang2559@gmail.com
Copyright © 2017. www.lumliang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs