ซื้อท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐๐ ซม. ขนาด ๖๐ ซม. ขนาด ๔๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2018-11-16)