จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมระบบแอร์และระบบช่วงล่าง รถยนต์ ทะเบียน บง 568 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2019-01-18)
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2019-01-18)
ซื้อยาง Continental ๒๔๕-๗๐-๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2019-01-18)
ซื้อยางรถตักหน้า ขุดหลัง ทะเบียน ตค ๑๓๘ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2019-01-14)