องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

125 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โทรศัพท์ : 077-860644 โทรสาร : 077-871653
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06850408@dla.go.th / lumliang125@gmail.com / saraban@lumliang.go.th