แหล่งท่องเที่ยว
ท่าเรือเขาทือ บ้านบางหมีล่าง หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง
466
7 กันยายน 2566

ท่าเรือเขาทือ บ้านบางหมีล่าง หมู่ที่ 3 ตำบลลำเลียง