ภาพกิจกรรม
ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567

ร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567

2

16 กรกฎาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน

15

28 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมนักคัด-นักตัด ทุเรียนคุณภาพ

โครงการฝึกอบรมนักคัด-นักตัด ทุเรียนคุณภาพ

22

27 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ธนาคารขยะ อบต. ลำเลียง

ธนาคารขยะ อบต. ลำเลียง

17

26 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

20

24 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2567

21

14 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567

ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567

22

11 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

19

10 มิถุนายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2567

โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2567

30

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

28

23 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23

21 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สองประจำปี 2567

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยสามัญ สมัยที่สองประจำปี 2567

25

9 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ลำเลียงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ลำเลียงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

24

30 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

70

29 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2567

ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 2567

46

18 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
สุขสันต์วันสงกรานต์ 13 เมษายน 2567

สุขสันต์วันสงกรานต์ 13 เมษายน 2567

49

13 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ. 2567

48

11 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2567

ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2567

56

3 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการผสมเกสรทุเรียนในพื้นที่ตำบลลำเลียงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมการผสมเกสรทุเรียนในพื้นที่ตำบลลำเลียงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

92

1 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

80

29 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...