ภาพกิจกรรม
ประชุมพนักงาน อบต. ลำเลียง ครั้งที่ 5/2566
28
3 ตุลาคม 2566

🫧🫧วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. 🫧🫧

นายเธียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และร่วมวางแผนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภารกิจงานของแต่ละกอง พร้อมด้วยมอบเกียรติบัตรและรางวัลเพื่อยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566

#รักลำเลียง

#ที่นี่ลำเลียง

...............................

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th

แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง

ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎☎