ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566
18
22 กันยายน 2566

🏵🏵วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.🏵🏵

นายศรัณย์ จันทร์หับปะ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2566 เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้พิจารณาตามระเบียบวาระ

#รักลำเลียง

#ที่นี่ลำเลียง

...............................

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th

แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง

ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎️☎️