ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการจัดการพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่ อปท.
18
19 กันยายน 2566

☀️☀️วันที่ 19 กันยายน 2566☀️☀️

นายเธียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง มอบหมายให้นายสุริยา ศิริวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน "กิจกรรมการจัดการพลังงานในชุมชนผ่านเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ซึ่งจัดกิจกรรมโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง กระทรวงพลังงาน

#รักลำเลียง

#ที่นี่ลำเลียง

...............................

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th

แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง

ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎️☎️