ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมศักยภาพชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2566
18
12 กันยายน 2566

🚒🚒โครงการเสริมศักยภาพชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2566🚒🚒

✨วันที่ 12 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมศักยภาพชุมชนพร้อมรับมือภัยพิบัติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศาลาที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง ทั้งนี้ นายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอกระบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว

🌸🌸วัตถุประสงค์ ดังนี้🌸🌸

🔸 เพื่อให้อาสาภัยพิบัติชุมชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีเทคนิค ทักษะ และวิธีการระงับเหตุ ทั้งก่อนเกิดเหตุและขณะเกิดเหตุอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ

🔸 เพื่อเป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

🔸 เพื่อให้อาสาภัยพิบัติชุมชนด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

🙏ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้

#งานปภลำเลียง

#ที่นี่ลำเลียง

...............................

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th

แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง

ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎️☎️