ภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
17
31 สิงหาคม 2566

🚨⚡️องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)🚨⚡️

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

✨โครงการสนับสนุนการดำเนินงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดฝึกอบรมในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประเมินผู้ป่วย และให้การช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง และทันท่วงที

🙏ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียงขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้ในครั้งนี้

#งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

#ที่นี่ลำเลียง

...............................

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th

แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง

ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎️☎️