ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ลำเลียงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
6
30 เมษายน 2567

👩‍🏫📚โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ลำเลียงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567👩‍🏫📚

✨วันที่ 30 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ลำเลียงและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ทั้งนี้ นายเธียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว

🍁🍁วัตถุประสงค์ ดังนี้🍁🍁

🔸 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายบริหารท้องถิ่น

🔸 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่สำคัญของการให้บริการ และช่วยเหลือประชาชน

🔸 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวทางในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

#รักลำเลียง

#ที่นี่ลำเลียง

...............................

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th

แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง

ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎️☎️