ภาพกิจกรรม
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
10
23 พฤษภาคม 2567

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายเธียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เข้าร่วมรับมอบ

ทั้งนี้ นายเธียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา จากนั้นเชิญพระบรมฉายาลักษณ์วางบนพาน มอบให้แก่ผู้เข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อีกทั้ง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

...............................

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th

แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง

ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎☎