ภาพกิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2567
9
29 พฤษภาคม 2567

✨🌤 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 🌤✨

นายเธียรชัย สายน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง เข้าร่วมโโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ฝายน้ำล้นซอยแพรกขวาบ้านบางนา หมู่ที่ 9 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้🪵🍂🌱🌿🌳🌲

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับพื้นที่ ฝายน้ำล้นซอยแพรกขวาบ้านบางนา หมู่ที่ 9 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ

#งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบตลำเลียง

#รักลำเลียง

#ที่นี่ลำเลียง

...............................

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th

แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง

ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎️☎️