สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566
29 มกราคม 2567

16


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565
21 เมษายน 2565

149


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการขอรับบริการน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
9 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการขอรับบริการน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือนแรก) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี.2564
9 เมษายน 2564

283


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการประชาชน ปี 2564

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562
13 พฤษภาคม 2562

368


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการประชาชนประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 542

416


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิการให้บริการ ประจำปี 2561 ได้ที่นี่