แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รายงานผลการกำกับและติดตามดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน
1 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567
16 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
19 เมษายน 2566

28


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
20 มกราคม 2566

33


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน
20 มกราคม 2566

15


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
26 กันยายน 2565

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570)
26 กันยายน 2565

1


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
6 เมษายน 2565

148


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
6 เมษายน 2565

161


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
5 เมษายน 2565

168


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
4 พฤษภาคม 2564

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
18 เมษายน 2564

286


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
8 มกราคม 2564

235


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
8 มกราคม 2564

267


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
8 มกราคม 2564

240


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
8 มกราคม 2564

236


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
8 มกราคม 2564

247


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
8 มกราคม 2564

236


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
8 มกราคม 2564

239


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
8 มกราคม 2564

274


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ