รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)
19 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66) ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก
20 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564
20 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (6 เดือนแรก)
20 เมษายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (6 เดือนแรก) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 ธันวาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (6 เดือนแรก)
3 พฤษภาคม 2562

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ-ปีงบประมาณ 2562-1-ต.ค.61 30 เม.ย.62 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 เดือน)
16 ตุลาคม 2561

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ