ประกาศ
โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566
27 เมษายน 2566

432


🏃‍♂️🏃‍♀️ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณหน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ "ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดี" เพื่อหาเงินรายได้จากค่าสมัครฯ สมทบในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ และมูลนิธิชัยพัฒนา
🔴รับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566
🟠ช่องทางในการสมัคร
👉สมัครด้วยตนเอง (ในวัน/เวลาราชการ) ได้ที่
1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง โทร. 077-800131, 063-2066100-2
2. ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
3. สำนักงาน/ที่ทำการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระนอง ทุกแห่ง
👉สมัครทางออนไลน์ ได้ทาง QR-Code หรือทางเพจ Facebook ท้องถิ่นจังหวัดระนอง