ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำ ซอยห้วยกำ ตอนที่ 2 หมู่ที่ 10
23 สิงหาคม 2566

405


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อส่งน้ำ ซอยห้วยกำ ตอนที่ 2 หมู่ที่ 10 ได้ที่นี่