ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวท่อส่งน้ำดิบเข้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
23 สิงหาคม 2566

408


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการทำสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแนวท่อส่งน้ำดิบเข้าระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ได้ที่นี่