ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลำเลียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
5 มีนาคม 2567

35


📣📣ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง📣📣

📌รับสมัครระหว่างวันที่ 12-20 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ📌

ตำแหน่งที่รับสมัคร👇👇👇

🔸คนงาน จำนวน 1 อัตรา

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร✍️✍️

1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการเรียน (ถ้ามี)

5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามประกาศที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน 1 ฉบับ

6) สำเนาหลักฐานอื่น เช่น ทะเบียนสมรส เอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน) ฯลฯ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

❣️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด อบต.ลำเลียง โทร 077-860644 ต่อ 103❣️

#รักลำเลียง

#ที่นี่ลำเลียง

...............................

ติดตามข้อมูลข่าวสาร Website: www.lumliang.go.th

แฟนเพจเฟชบุ๊ก Facebook: อบต.ลำเลียง จังหวัดระนอง

ติดต่อสอบถาม 077860644 ต่อ 103☎️☎️