ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80 - 5171 ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-20

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมซอยห้วยนายร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-22

เทศบาลตำบลน้ำจืด

จ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำคนพิการภายในสวนสาธารณะเทศบาลตำบลน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25

เทศบาลตำบลบางนอน

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหมู่บ้านอรชุน (แยกซอย 1) หมู่ที่ 1 ตำบลบางนอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-25

เทศบาลตำบลหงาว

จ้าง รถแม็คโครตีนตะขาบเพื่อขุดดิน โคลนตม ถางป่า กำจัดสิ่งกีดขวางออกจากหนอง ให้น้ำระบายได้สะดวกในช่วงฝนตกหนัก แก้ไขปัญหาน้ำท่วม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-17

เทศบาลตำบลปากน้ำ

จ้างเหมาเอกชนเก็บขนและกวาดขยะฝั่งเกาะคณฑี นายวรวัฒน์ ด่านสากล ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-20