ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
การแจ้งเบาะแสการร้องเรียนการทุจริต (Whistle Blowing Policy and Procedure)
19 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
26 เมษายน 2566

14


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
22 เมษายน 2565

138


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
26 ตุลาคม 2564

130


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติเรื่องร้องทุกข์ ปี 2564
20 กันยายน 2564

11


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติเรื่องร้องทุกข์ ปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 เมษายน 2564

298


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 มกราคม 2564

313


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติเรื่องร้องทุกข์ ปี 2562
20 มิถุนายน 2562

392


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติเรื่องร้องทุกข์ ปี 2562 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
28 ธันวาคม 2561

377


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2561
30 พฤศจิกายน 542

446


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2561 ได้ที่นี่
สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2561
30 พฤศจิกายน 542

4


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2561 ได้ที่นี่

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
30 พฤศจิกายน 542

431


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ